Kurset e këmbimit

Ankesa
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1337 1.0937
CHF 1.095 1.055
GBP 0.8717 0.83171
CNY 7.7062 7.5662
Refreskuar më: 1/17/2020